kampvoorwaarden

Schrijf je in voor onze zomerkampen!

Al plannen voor de zomervakantie? Jij gaat toch ook weer mee met een van de zomerkampen van de CJV?
Wil jij er als eerste bij zijn en zeker zijn van een plekje schrijf je dan snel in!

Juniorenkamp van 14 tot en met 21 juli 2018 - € 133,-
Tienerkamp van 21 tot en met 28 juli 2018 - € 143,-
Theaterkamp van 18 tot en met 22 augustus 2018 - € 110,-


Mededelingen en Algemene Voorwaarden vakantiekampen CJV Vlaardingen.

MEDEDELINGEN VAKANTIEKAMPEN CJV VLAARDINGEN
• Alle vermelde prijzen zijn inclusief: vervoer van Vlaardingen naar de vakantiebestemming v.v., overnachtingen, voeding, verzekeringen, recreatie en fietsvervoer (indien van toepassing).
• Voor aanvullende informatie over de kampen en betalingen kunt u contact opnemen met ons kantoor.
• Betalingen kunnen worden overgemaakt op onze ING-rekening 99627 t.n.v. CJV Vlaardingen.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAKANTIEKAMPEN CJV VLAARDINGEN
I. Vakantieweek:

1. Aanmelding voor een vakantieweek kan op 2 manieren:
a. Door het invullen en ondertekenen van een inschrijfformulier. Dit formulier dient met gelijktijdige betaling van minimaal het inschrijfgeld te worden ingeleverd op ons kantoor;
b. Door het online invullen van het inschrijfformulier via onze website www.cjvvlaardingen.nl. Tijdens het inschrijven wordt de mogelijkheid geboden om direct minimaal het inschrijfgeld te betalen. De reservering is pas definitief wanneer het geld door ons is ontvangen.

2. Het resterende bedrag van de kampprijs dient uiterlijk 4 weken voor aanvang van de vakantieweek te zijn voldaan. Vindt de aanmelding plaats binnen 4 weken voor vertrek van de vakantieweek, dan dient de gehele kampprijs ineens te worden voldaan.

3. Voor vertrek wordt voor iedere vakantieweek een informatieavond gehouden waar u tevens het resterende bedrag kunt voldoen.

4. Bij annulering wordt het reeds betaalde terugbetaald na overlegging van een bewijs van overmacht (bijv. doktersverklaring).

5. Indien een vakantieweek geen doorgang kan vinden - zulks ter beoordeling van de CJV Vlaardingen - wordt u hiervan tenminste 1 maand van tevoren op de hoogte gesteld. In dit geval zullen alle reeds door ons ontvangen betalingen aan u worden gerestitueerd. Op verdere aanspraken kan de inschrijver geen rechten doen gelden.

II. Buitenlandkamp (16+):

Vanwege de hogere reserveringskosten voor huisvesting en vervoer, heeft het Buitenlandkamp aanvullende voorwaarden op die van de vakantieweek:

6. Wanneer het inschrijfgeld (€ 50) eenmaal is voldaan, wordt dit niet meer gerestitueerd. Wanneer je bijvoorbeeld in maart betaalt en je besluit in juni niet meer mee te gaan, krijg je je aanbetaling niet terug. Dit doen we om te zorgen dat het kamp zeker doorgaat!

III. Vakantieweekend:

1. Aanmelding voor een vakantieweekend kan op 2 manieren:
a. Door het invullen en ondertekenen van een inschrijfformulier. Dit formulier dient met gelijktijdige betaling van de kampprijs te worden ingeleverd op ons kantoor;
b. Door het online invullen van het inschrijfformulier via onze website www.cjvvlaardingen.nl. Tijdens het inschrijven wordt de mogelijkheid geboden om direct de kampprijs te betalen. De reservering is pas definitief wanneer het geld door ons is ontvangen.

2. Voor de vakantieweekends worden twee verschillende bedragen gehanteerd. Het laagste bedrag is voor leden van de CJV Vlaardingen. Het hogere bedrag geldt voor niet-leden.

3. Bij annulering wordt het reeds betaalde terugbetaald na overlegging van een bewijs van overmacht (bijv. doktersverklaring).

4. Indien een vakantieweekend geen doorgang kan vinden - zulks ter beoordeling van de CJV Vlaardingen - wordt u hiervan tenminste 1 maand van tevoren op de hoogte gesteld. In dit geval zullen alle reeds door ons ontvangen betalingen aan u worden gerestitueerd. Op verdere aanspraken kan de inschrijver geen rechten doen gelden.

 
 
 
 
 
Tienerkamp 2018
zo 22 juli 2018
 
Theaterkamp 2018
za 18 augustus 2018
 
Freerunning
vr 31 augustus 2018
 
Peuterdans holy
wo 5 september 2018
 
Peuterdans obadja
vr 7 september 2018
 
bekijk het archief >>
 
 
 
 
 
 
verslagen
 
activiteiten
 
nieuwsartikelen